شما در این گام: 6 تا 12 فرصت برتر بازارتان را تحلیل و یکی را برای دنبال کردن انتخاب خواهید کرد.

فرصت بازار انتخابی خود را برای تعیین نخستین بازاری که در آن فروش می کنید، تقسیم بندی بیشتری خواهید کرد.

در مرحله قبل (تقسیم بندی بازار) ماتریسی از 6 تا 12 بازار برتر خود را بر اساس تحقیقات اولیه ی بازار ساختید. اکنون فقط یک فرصت بازار را از ماتریس انتخاب و از سایر فرصت ها چشم پوشی کنید. این انتخاب همان بازار اولیه ای است که باید دنبال کنید.

با انتخاب بازاری واحد برای پیشرفت، شرکت نوپایتان در مراحل آغازین فعالیت های خود می تواند به موقعیت قدرتمند و ایده آلی در بازار دست پیدا کند و می توانید امیدوار اشید که پیش از آنکه منابعتان به پایان برسد جریان مالی خوبی در فعالیت هایتان به گردش درآید. با تمرکز در این مسیر، می توانید به سرعت به موفقیتی بزرگ، یعنی تبلیغات دهان به دهان دست یابید. این نوع تبلیغات برای هر کارآفرین تازه کاری بسیار مهم است.

چگونه بازار خط مقدم ساحلی را انتخاب کنید؟

در عملیات نظامی، اگر ارتش بخواهد از راه دریا به سرزمین های دشمن حمله کند، باید از استراتژی “خط مقدم ساحلی” استفاده کند. در این استراتژی، ارتش برخی از نیروهایش را در قسمتی از ساحلِ قلمرو دشمن پیاده می کند تا بتواند کنترل منطقه را به دست بگیرد و از آن به منظور پایگاهی برای استقرار منابع و تجهیزات بیشتر استفاده و بدین طریق به قسمت های دیگر قلمرو دشمن حمله کند.

بر همین اساس “بازار خط مقدم ساحلی” بازاری است که برای نخستین بار توانسته اید سهم بزرگی از آن را به  دست آورید و قادر خواهید بود بر بازارهای مجاور، با طیف متنوعی از تقاضا چیره شوید و بر وسعت بازار خود بیفزایید.

هفت معیاری که در گام اول درباره محدود کردن فرصت های بازار برشمردیم برای انتخاب بازار خط مقدم ساحلی نیز سودمند خواهد بود:

  1. آیا مشتری هدف بودجه ی خوبی دارد؟
  2. آیا مشتری هدف به راحتی در دسترس نیروی فروشتان قرار دارد؟
  3. آیا مشتری هدف دلیل قانع کننده ای برای خرید دارد؟
  4. آیا هم اکنون م توانید با یاری شرکایتان محصول کاملی را عرضه کنید؟
  5. آیا رقابت شدیدی وجود دارد که بتواند مانع شما شود؟
  6. اگر در این بخش موفق شوید، آیا می توانید از آن مانند اهرمی برای ورود به بخش های دیگر استفاده کنید؟
  7. آیا این بازار با ارزش ها، تمایلات و اهداف تیم مؤسستان سازگار است؟

بهتر است ازار های خیلی بزرگ را انتخاب نکنید حتی اگر بهترین بخش موجود به نظر برسند.نخستین بازاری که در آن کار خود را آغاز میکنید تجربه ی یادگیری ارزشمندی برایتان به همراه دارد.پس بهتر است که این یادگیری در بازار کوچکتری صورت گیرد تا بتوانید خود را سریعتر و بهتر به مشتریان بالقوه عرضه کنید.

بازار خط مقدم ساحلی تان هنوز نیاز به تقسیم بندی بیشتر دارد:

زمانی که شروع به تقسیم بندی بازار خط مقدم ساحلی می کنید متوجه می شوید که می توان آن را به بازار های کوچک تری نیز تقسیم کرد. این تقسیم بندی بسیار خوب است و نباید نگران این مساله باشید که می خواهید بر بازاری کوچک تمرکز کنید.

شما باید کارتان را در بازاری آغاز کنید که بتوانید در مدت کوتاهی برکل بازار تسلط پیدا کنید، بنابراین یک بازار متمرکز و محدود برای رسیدن به چنین مقصودی بهترین انتخاب است.

3 مؤلفه ی تعیین کنندۀ بازار عبارت اند از:

  1. مشتریان درون بازار محصولات مشابهی را خریداری کنند.
  2. مشتریانِ درون بازار چرخه ی فروش مشابهی دارند و انتظار دارند که محصولات نیز به یک صورت ارزش ایجاد کنند.فروشندگانتان می توانند از فروش محصول به یک مشتری به سوی فروش محصول به مشتریانی متنوع تغییر مسیر دهند بی آنکه از تأثیر و بهره وریشان کم شود.
  3. تبلیغات “دهان به دهان” در میان مشتریان بازار وجود دارد، یعنی آنها می توانند برای یکدیگر منبع با ارزشی از اطلاعات درباره ی محصولات باشند.

سه مؤلفه ی تعریف کننده ی بازار به این مفهوم است که بتوانید بازده خوبی از بازارتان به دست آورید و آنقدر خوش شانس باشید که به آن موقعیت جادویی که همه ی شرکت های نوپا به دنبال آنند دست یابید: “افتادن بر سر زبان ها”.

به طور خلاصه:

بازار واحدی را برای دنبال کردن انتخاب کنید. سپس به بخش بندی ادامه دهید تا زمانی که به تعریف مناسب و همگنی از فرصت بازار دست یابید که از 3 مولفه ی بازار برخوردار باشد، تمرکز پشتیبان شما در این راه است.

نظر خود را پیرامون این مقاله بیان کنید!