۳۱
فروردین

ای نماد چیست

در سایت ها و خصوصا فروگاه های اینترنتی یکی از پارامتر های مهم برای جلب اعتماد مشتریان، دارا بودن نماد اعتماد الکترونیک در سایت می باشد. همانطور که می دانید در خرید های اینترنتی، مشتریان هیچ  شناختی از فروشندگان ندارند. به همین علت به راحتی نمی توانند به آن ها اعتماد کنند، ازین رو به معمولا خرید اینترنتی انجام نمی

مطالعه بیشتر